مرور برچسب

stress

استرس شغلی را مهار کنید

همه افرادی که تابحال درگیر کار یا شغلی بوده اند، به نوعی دچار استرس مربوط به آن شدهاند. تمام مشاغل می توانند موارد استرس زایی داشته باشند یا آن را ایجاد کنند حتی اگر شما عاشق کارتان باشید. بطور خلاصه و ساده باید بگوییم مثلا وقتی باید کارتان…