مرور برچسب

management

۶ راه برای زندگی راحت تر و رسیدن سریع تر به هدف

در واقع ما آن چیزی هستیم که نمی توانیم رهایش کنیم، این موضوع می تواند فیزیکی، ذهنی یا احساسی باشد و در نهایت رها کردن حس خوبی خواهد داشت. در اینجا زندگی را به 6 بخش تقسیم می کنیم و امیدواریم که در راه رسیدن به اهدافتان بتواند به شما کمک…

میزکارتان درباره شما چه می گوید؟

برای اینکه تصویر بهتری از خودتان به مدیر یا رییستان نشان دهید، کار کافی نیست. تحقیقات نشان می دهد که وضعیت میز کار کارمندان هم می تواند روی مدیرانشان تاثیرگذار باشد. این تحقیقات در یک شرکت انجام شده و طبق آن، بیش از نیمی از مدیران گفته اند…

۵ نشانه که می گویند شما مانع موفقیت خودتان هستید

تمام افراد موفق و کارآفرینان برتر دارای خصوصیات و ویژگی هایی هستند که از همان ابتدای راه نوید موفقیت را می دهد. اگر افراد از ابتدا متوجه خصوصیات منفی خود شوند و در از بین بردن آن ها بکوشند می توانند با تقویت بهترین ویژگی های رفتاری و حرفه …