مرور برچسب

CV

بهترین فونت ها برای نوشتن رزومه

یکی از مهم ترین انتخاب های شخصی و البته تاثیرگذار در رزومه، انتخاب فونت مناسب است. ظاهر نوشته های شما در رزومه می تواند پیام هایی درباره شخصیت، سبک و سیاق و حرفه ای بودن شما به خواننده آن منتقل کند. تمامی این موارد می تواند در استخدام شدن…

اشتباه های رایج در رزومه نویسی

اشتباهات املایی و تایپی رزومه جای بی توجهی و اشتباه نیست. طبق نظرسنجی یک مجله کسب و کار در سال 2016، 58% مدیران مسوول استخدام سازمان ها این اشتباه را در صدر اشتباهات رایج درون رزومه ها قلمداد کرده اند و گفته اند از نظر آن ها دلیل اصلی حذف…