مرور برچسب

calorie

۳ اپلیکیشن کاربردی برای حفظ تناسب اندام

وقتی از کاهش یا افزایش وزن صحبت می شود بدون شک به یک چیز فکر می کنیم و آن "کالری" است. قانون ساده ای وجود دارد که اگر بیش از نیاز بدنتان کالری مصرف کنید وزن شما افزایش می یابد و اگر کالری کمتری استفاده کنید، وزن شما کاهش می یابد. همه باید…