مرور برچسب

فیجت اسپینر

فیجت اسپینری که می توان با آن بر روی گوشی بازی کرد

شرکت Fidgetly، فیجت اسپینری مجهز به تکنولوژی بلوتوث طراحی کرده است که مختص بازی جدیدش است. نام این محصول را FidgetlyCTRL گذاشته که اولین فیجت اسپینر مخصوص بازی بر روی گوشی است. اپلیکیشن Fidgetly نحوه و میزان بازی با فیجت اسپینر را مانیتور و…