مرور برچسب

رژیم غذایی

چگونه در محل کار غذای سالم بخوریم؟

شاغلین حداقل روزی 8 ساعت از وقتشان را در محل کار می گذرانند یعنی حداقل یک وعده کامل غذایی را سرکار میل می کنند. اغلب مردم نمی دانند چطور ممکن است در حالی که این زمان را در محل کارشان هستند، رژیم غذایی مناسبی بگیرند یا آن را ادامه دهند. ضمن…