مرور برچسب

تاثیرات استرس

استرس شغلی را مهار کنید

همه افرادی که تابحال درگیر کار یا شغلی بوده اند، به نوعی دچار استرس مربوط به آن شدهاند. تمام مشاغل می توانند موارد استرس زایی داشته باشند یا آن را ایجاد کنند حتی اگر شما عاشق کارتان باشید. بطور خلاصه و ساده باید بگوییم مثلا وقتی باید کارتان…