مرور برچسب

امنیت در گوگل

گوگل تست تشخیص هویت reCAPTCHA را نامریی می کند

حتما برای شما هم پیش آمده که هنگام جستجو برای موضوعی در گوگل با صفحه ای مواجه شوید که از شما می خواهد اگر ربات نیستید، تیک پنجره را فعال کنید. گاهی این موضوع کمی وقت گیر و آزاردهنده به نظر می رسد و کاربران چندان از مواجه شدن با آن…