مرور برچسب

آیکیو

چرا هوش هیجانی در کار مهم است

کارشناسان مفهوم هوش هیجانی یا هوش احساسی را در اوایل 1990 مطرح کردند اما رهبران کسب و کار به سرعت این مفهوم را به کارشان ربط دادند. طبق مفهوم مطرح شده در هوش هیجانی یا EQ، موفقیت به شدت تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی مانند پشتکار، خویشتنداری و…